Tools

Tools of the trade
Wij zetten verschillende instrumenten in die gericht zijn op het ontwikkelen van observatievermogen, innovatiekracht, creativiteit en kennis.

Laboratory’s
In onze lab’s faciliteren wij het experimenteren met nieuwe ideeën, technieken en methoden. Wij organiseren daarbij het gehele proces. Van voorafgaand onderzoek tot en met conversie en conclusie. Door verschillende kennishouders en specialisten uit te nodigen formeren wij denkkracht, kennis en kruisbestuiving. Dit instrument is speciaal gericht op het doen van experimenten.

Reconnaissances
Doormiddel van verkenningen in het veld naar bijvoorbeeld andere industrieën, innovatieve bedrijven, sociale contexten, woon/werk concepten of bijvoorbeeld de geschiedenis van technologische ontwikkeling wordt kennis en inspiratie opgedaan. Deze verkenningen worden ingezet in combinatie met andere ontwikkel tools zoals de Laboratory’s en de Concept cookers.

Learning spaces
Wat is grafeen? Hoe werkt nanotech? Wat is AI? Kunnen we al iets met een betonprinter? welke concrete bijdrage kan robotica nu al  leveren in bedrijfsprocessen? kan het Internet Of Things al praktisch worden toegepast en tot nieuwe diensten leiden? In de learning spaces combineren we leren en onderzoek om kennis en kunde op te doen mbt tot nieuwe manieren, methoden en processen.

Concept cookers
Waar de laboratory’s vooral gericht zijn op onderzoek en experiment hebben de concept cookers ten doel concrete innovaties te bewerkstelligen. Met dit instrument formeren we kennis en innovatiekracht rondom een probleemstelling of wens en gaan gezamenlijk op zoek naar oplossingen. Gericht op tastbare resultaten

Safari’s
De safari’s die Katapult organiseert gaan langs (Technische) universiteiten, bedrijven uit de creatieve industrie, onderzoekslabs en andere interessante plaatsen waar we spreken met studenten, jonge ondernemers en onderzoekers over hun ideeën, prototypes en vernieuwing op het gebied van product-ontwikkeling, materialen en processen. U hoort en ziet de technieken, verhalen en motivaties achter hun projecten en komt ondertussen veel te weten over de werkwijze waarin dit soort vernieuwingen ontwikkeld worden.